top of page

No Eiropas Atbalsta fonda Vistrūcīgākām personām uz Eiropas Sociālo fondu PlusTurpinot atbalsta sniegšanu trūcīgām un maznodrošinātām personām, turpmāk atbalsts tiks sniegts Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. - 2027. gadam īstenošanā, kas apstiprināta 2022. gada 21. oktobrī Eiropas Komisijā. Atbalsta īstenošanu veic Sabiedrības Integrācijas fonds sadarbībā ar Partnerorganizācijām, t.sk. biedrību Integrācijas centrs "Atvērtās durvis", kas kopā ar sadarbības partneriem nodrošina atbalsta sniegšanu Ventspils valstspilsētā trīs izdales punktos un Ventspils novadā 10 izdales punktos.

Kas var saņemt palīdzību?

Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras:

  • atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (no 2023.gada 1.jūlija);

  • nonākušas krīzes situācijā;

  • atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.


Kādu atbalstu var saņemt?

Atbalsta pakas

  • pārtikas preču komplekti;

  • higiēnas un saimniecības preču komplekti;

  • pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);

  • higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);

  • skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu tiek nodrošināta gatavu maltīšu izsniegšana zupas virtvēs. Ventspilī maltīti iespējams saņemt:

  • zupas virtuvē Loču ielā 8 pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.12:00-13:00;

  • zupas virtuves izdales punktā Tārgales ielā 37 pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.13:00-14:00.

Kopā Latvijā 29 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa, tomēr statistikas nolūkos un plānojot izdales punkta darbu, pirmo reizi saņemot atbalstu aicinām izziņu paņemt līdz.


Atbalsta komplektu izdales un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.


Papildpasākumi

Fonda atbalsts paredz ne vien materiālu palīdzību, bet arī papildpasākumu organizēšanu.

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.


Kādi ir Sabiedrības integrācijas fonda pienākumi programmas ieviešanā?

Sabiedrības integrācijas fonds veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta komplektu izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.


Opmerkingen


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page