top of page

KURŠ VAR SAŅEMT PĀRTIKAS PAKU?

No 2018.gada aprīļa prioritāri tiek sniegts atbalsts ar pārtiku ģimenēm ar bērniem, kurām nav piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss, pēc sekojošiem noteikumiem:

- Ģimenes ienākumi ir līdz 350 uz personu ar izņēmumu:

- Ģimenēs, kurās aug bērns (līdz 18 g.v.) ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, netiek izvērtēti ienākumi. Pārtikas paka tiek piešķirta neatkarīgi no ģimenes ienākumiem.

 

Atkarībā no pieejamā pārtikas ziedojumu apjoma un sortimenta, palīdzība var tikt sniegta arī senioriem un pieaugušajiem ar 1. vai 2. grupas invaliditāti (tajā skaitā arī ģimenēm, kurā dzīvo persona ar invaliditāti) pēc sekojošiem noteikumiem:

- Ienākumi ir līdz 300 EUR uz personu.

- Pašvaldības Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgās vai maznodrošinātās personas/ ģimenes statusu.

Ģimene vai persona kopumā var saņemt 6 pārtikas pakas. Ja ir pieejami papildus ziedojumi:

- Daudzbērnu ģimene var saņemt 2 pārtikas pakas vienā reizē.

- Ģimenēm ar bērnu, kuram piešķirta 1. vai 2.grupas invaliditāte, un personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti var tikt sniegts ilgstošs atbalsts, ja tam ir objektīvs iemesls un netiek veicināta hroniska atkarība no ziedojumiem.

 

Lēmumu par pārtikas pakas piešķiršanu pieņemam balstoties uz ģimenes vai personas iesniegumu, kā arī pārbaudot sniegtās informācijas patiesumu vienā no šiem veidiem:
-  sazinoties ar pašvaldības sociālo dienestu,
-  pašiem apsekojot ģimenes stāvokli klātienē,
-  pieprasot attiecīgās izziņas.

 

Ja pašvaldības sociālais dienests nevar apliecināt ģimenes pieteikuma anketā uzrādīto datu patiesumu, pārtikas banka var pieprasīt iesniegt nepieciešamās izziņas:
-  par bezdarbnieka statusu – no Nodarbinātības valsts aģentūras,
-  par ienākumiem un darba attiecībām – no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,
-  ģimenes / personas statusu – no pašvaldības sociālā dienesta, citas izziņas atbilstoši situācijai.

KĀ VA PIETEIKTIES PĀRTIKAS PAKAI?

Aizpildot anketu:

  • tiešsaitē www.paedusailatvijai.lv.;

  • Lejuplādējot un aizpildot pieietikuma veidlapu;


  • Saņemot anketu uz vietas zupas virtuvē Loču ielā 8 darba dienās no plkst.12:00-14:00.

  • Pieteikuma vaidlapas var iesniegt:

ievietojot pastkastē Loču ielā 8;

nododot zupas virtuves darbiniekiem;

nododot par paku izdali atbildīgajai personai ierodoties Loču ielā 8 paku izsniegšanas laikā.

 

Ventspilī

Liepājā

Aizpildot anketu:

 

PAKAS SAŅEMŠANAS PROCESS

Saņemtais pierasījums tiks izskatīts un apuveni nedēļas laikā tiks sniegta atbilde par pārtikas pakas saņemšanas iespēju.

Saņemtais pierasījums tiks izskatīts un apuveni nedēļas laikā tiks sniegta atbilde par pārtikas pakas saņemšanas iespēju..

 

Informācija par pakas saņešanas vietu un laiku tiks nosūtīta uz norādīto telefona. nr.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ventspilī un Liepājā

Kontaktpersona –

Jekaterina Pūrīte

26717841

atvertasdurvis@gmail.com

 

PAR "PAĒDUŠAI LATVIJAI"

Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta pārtikas programma, kas sniedz palīdzību trūkumā nonākušiem iedzīvotājiem, izsniedzot pārtikas pakas. To saturs tiek veidots no ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju ziedotajiem pārtikas produtkiem. Par naudas ziedojumiem tiek iegādātas tās preces, kuras nav saņemtas ziedojumu veidā.

Pārtikas pakas tiek dalītas iedzīvotājiem visā Latvijā sadarbībā ar vietējām labdarības organizācijām un pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Ventspilī un Liepājā Latvijas Samariešu apvienība sadarbojas ar biedrībuIntegrācijas centrs "Atvērtās durvis", kas orgaizē paku izdali šajās pilsētās un piedalās ziedojumu pieasaistes akcijās.
 

PĀRTIKAS PAKAS SATURS

Pārtikas pakas saturs ir atkarīgs no pieejamo ziedojumu sortimenta un apjoma. Tām nav standartizēta satura, taču ieteicamie produkti ir:

Eļļa

Gaļas konservi

Kviešu milti

Manna

Miežu putraimi

Auzu pārslas

Cukurs

Makaroni

Vistas buljons

Šķeltie zirņi

Margarīns

Rīsi

bottom of page