top of page
Kristīgais labdarības projekts
"Gaisma pasaulei"

Par projektu

Biedrība Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" sadarbībā ar nodibinājumu "Latvia Charity Bank" un EKB "Jaunā paaudze" Ventspils draudzi, realizē labdarības projektu "Gaisma pasaulei" Ventspilī un Liepājā, sniedzot emocionāli-garīgu un arī pārtikas atbalstu. Bērni ir mūsu tautas nākotne, tāpēc prioritāte ir ģimenēm ar bērniem, taču aicinātas piedalīties arī citas sabiedrības grupas.

Pieteikšanās telefoniski zvanot vai aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Projekts tiek atbalstīts ar ziedojumiem. Projekta aktivitātēs balstās uz brīvprātības principiem.

Divas reizes mēnesī tiek organizēti 1,5 stundu ilgi pasākumi ar kristīgām dziesmām, Bībeles lasījumu, lūgšanu un pārtikas atbalstu. Pasākuma beigās sarunas pie kafijas un tējas tases.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.

Projekta vēsture

Biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” iesaistījās vislatvijas projektā 2010.gada februārī, to realizējot Ventspilī, Kuldīgā, kur atrodas biedrības filiāles un brīvprātīgie, atbalstot ekonomiskās grūtībās nonākušas daudzbērnu un nepilnās ģimenēs, kā arī invalīdus un vientuļos pensionārus, dalot pārtikas pakas, mazlietotus apģērbus, kā būtiskāko atbalstu personām, kas nonākušas krīzes situācijā sniedzot - emocionālu un garīgu atbalstu. 2016.gadā projekta realizācija uzsākta arī Liepājā.

Projekta būtība balstās uz trīspusēju sadarbību - sadarbojoties ziedojumu piesaistītājam, faktiskajam materiālā atbalsta sniedzējam un emocionāli- garīgā atbalsta sniedzēja (draudzei).

Laika gaitā projekta partneri mainījušies. Projekta materiālā atbalsta realizēšanai tiek piesaistīti dažādi ziedojumi un cieša sadarbība izveidojusies ar nodibinājumu "Latvia Charity Bank" par ko vairāk varat lasīt www.latviacharitybank.org vai Facebook lapā.

Vīzija

Sākotnēji projekta iniciators bija Nodibinājums „Kraukļa Fonds”, kas tika dibināts 2009. gadā Rīgā ar mērķi ekonomiskās krīzes laikā palīdzēt trūkumcietējiem Rīgā un Latvijā, īpaši ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu  un nepilnām ģimenēm. Labdarības projekta darbības mērķis - trūkumcietēju regulāra apgāde ar pārtikas un higiēnas precēm, morāla un garīga atbalsta sniegšana, lai palīdzētu rast cerību un izeju, iedrošināt, uzmundrināt un pabarot ekonomiskās krīzes laikā.

Viņiem vajag tikai nedaudz, lai spētu ticēt un dzīvot...

Projekta ideja dibinātājiem radās no Bībelē rakstītā stāsta par kraukļiem. „Mēs ticam, ka nekas šajā pasaulē nenotiek nejauši.  Kādā no Bībeles stāstiem krauklis rūpējās par Dieva kalpa dzīvību - tā arī mēs varam palīdzēt kādam, kam mūsu atbalsts pašlaik ir visvairāk vajadzīgs”, stāsta nodibinājuma dibinātāji.

"Un Tā Kunga vārds nāca pār viņu [Eliju]: "Ej prom no šejienes un pagriezies pret austrumiem, un paslēpies Kritas līcī, kas ir Jordānas austrumos. Un notiks tā: no upes tu dzersi, un Es esmu pavēlējis kraukļiem tevi tur apgādāt ar maizi." Un viņš aizgāja un rīkojās pēc Tā Kunga vārda, un apmetās Kritas piekrastē; Krita ieplūst no austrumiem Jordānā. Bet kraukļi bija tie, kas viņam pienesa maizi un gaļu no rīta un maizi un gaļu pievakarē, un no upes viņš dzēra."  (1.Ķēniņu grāmata 17: 2-6)

 

 

Pieteikšanās

Lai pieteiktos paciņai Jūs varat izmanot vienu no diviem Jums ērtākajiem pieteikšanās veidiem:

 

1.   telefoniski:

 

Ventspilī -  26199593

Liepājā -  29682802

 

Piesakoties dalībai projektā nepieciešams norādīt sekojošu informāciju:

 

vārds;

uzvārds;

telefona nr. (obligāti);

dzimšanas dati (dd.mm.gggg.)

nepilngadīgo skaits ģimenē;

kopējais ģimenes locekļu skaits

faktiskās dzīvesvietas adrese;

e-pasts

Trūcīgā vai maznodrošinātā statuss
(atbalsts tiek sniegts neatkarīgi no tā vai kāds statuss ir piešķirts vai nē)

 

2.   elektroniski:  aizpildot pieteikšanās anketu, kas atrodas lapas augšdaļā

bottom of page