top of page

KURŠ VAR SAŅEMT PĀRTIKAS PAKU?

Atbalsts tiek sniegts ģimenēm ar bērniem ar ienākumiem zem iztikas minimuma € 252 uz vienu ģimenes locekli, kurām nav piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss. Iespēju robežās palīdzība tiek sniegta arī pensionāriem un invalīdiem pēc iepriekš minētajām prasībām.

Viena ģimene vai persona no Pārtikas bankas var saņemt 1 pārtikas paku.

 

Gada laikā kopumā iespējams saņemt 6 pārtikas pakas.

Lēmumu par pārtikas pakas piešķiršanu pieņemam balstoties uz ģimenes vai personas iesniegumu, kā arī pārbaudot sniegtās informācijas patiesumu vienā no šiem veidiem:
-  sazinoties ar pašvaldības sociālo dienestu,
-  pašiem apsekojot ģimenes stāvokli klātienē,
-  pieprasot attiecīgās izziņas.

 

Ja pašvaldības sociālais dienests nevar apliecināt ģimenes pieteikuma anketā uzrādīto datu patiesumu, pārtikas banka var pieprasīt iesniegt nepieciešamās izziņas:
-  par bezdarbnieka statusu – no Nodarbinātības valsts aģentūras,
-  par ienākumiem un darba attiecībām – no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,
-  ģimenes / personas statusu – no pašvaldības sociālā dienesta, citas izziņas atbilstoši situācijai.

Aizpildot anketu:

  • tiešsaitē www.paedusailatvijai.lv.;

  • Lejuplādējot un aizpildot pieietikuma veidlapu;


  • Saņemot anketu uz vietas zupas virtuvē Loču ielā 8 darba dienās no plkst.12:00-14:00.

  • Pieteikuma vaidlapas var iesniegt:

ievietojot pastkastē Loču ielā 8;

nododot zupas virtuves darbiniekiem;

nododot par paku izdali atbildīgajai personai ierodoties Loču ielā 8 paku izsniegšanas laikā.

 

KĀ VA PIETEIKTIES PĀRTIKAS PAKAI?

Ventspilī

Liepājā

Aizpildot anketu:

 

PAKAS SAŅEMŠANAS PROCESS

Saņemtais pierasījums tiks izskatīts un apuveni nedēļas laikā tiks sniegta atbilde par pārtikas pakas saņemšanas iespēju..

 

Pakas iespejams saņemt iepriekš vienojoties ar atbildīgu personu (skat.lapas augšdaļā) mēneša 2. un 4 svētdienā no plkst.15:00 – 16:00, Ventspilī, Loču ielā 8

 

Saņemtais pierasījums tiks izskatīts un apuveni nedēļas laikā tiks sniegta atbilde par pārtikas pakas saņemšanas iespēju..

 

Informācija par pakas saņešanas vietu un laiku tiks nosūtīta uz norādīto telefona. nr.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ventspilī un Liepājā

Kontaktpersona –

Jekaterina Pūrīte

26717841

atvertasdurvis@gmail.com

 

PAR "PAĒDUŠAI LATVIJAI"

Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta pārtikas programma, kas sniedz palīdzību trūkumā nonākušiem iedzīvotājiem, izsniedzot pārtikas pakas. To saturs tiek veidots no ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju ziedotajiem pārtikas produtkiem. Par naudas ziedojumiem tiek iegādātas tās preces, kuras nav saņemtas ziedojumu veidā.

Pārtikas pakas tiek dalītas iedzīvotājiem visā Latvijā sadarbībā ar vietējām labdarības organizācijām un pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Ventspilī un Liepājā Latvijas Samariešu apvienība sadarbojas ar biedrībuIntegrācijas centrs "Atvērtās durvis", kas orgaizē paku izdali šajās pilsētās un piedalās ziedojumu pieasaistes akcijās.
 

PĀRTIKAS PAKAS SATURS

Vienas pārtikas izmaksas nepārsniedz € 6 Tajā iekļauti paši nepieciešamākie produkti, kas dod iespēju ģimenēm nodrošināt sevi ar ikdienas maltīti.
Pārtikas pakas saturs var atšķirties atkarībā no saņemtajiem pārtikas ziedojumiem, taču tās saturs tiek veidots pēc iespējas tuvāks standarta pakas saturam.

bottom of page