top of page

Biedrība Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" kopā ar "Tārgales ķēķi" pavada va

Pasākuma rīkošanas mērķis – Tārgales pagasta sabiedrības socializācijas veicināšana, izmantojot kā instrumentu seno tradīciju turpināšanu mūsdienu formā:

- kultūras priekšnesumus un kopīgas rotaļas (pasakas par rāceņa vilkšanu izspēlēšana, iesaistot lielu daļu no pasākuma dalībniekiem);- dziedāšanu dažādās valodās (arī lībiešu) un stilos,

- dzejoļu skaitīšanu,

- labdarības tirdziņa izveidošana “Kas kādam lieks, tas citam prieks” no dalībnieku pašu atnestajām dārza veltām un to konservējumiem,

- kopīgas zupas vārīšanu uz ugunskura, kopīga tējas un ēdienu baudīšana.

Pasākuma “Atvadas vasarai” idejas autori un galvenie rīkotāji bija Tārgales pagasta interešu klubiņš “Tārgales ķēķis” , kuri regulāri veido interesantus socializēšanās, informatīvus un dažādu sadzīves prasmju apguves pasākumus sava pagasta ļaužu aktivizēšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šoreiz pasākuma organizētāji iesaistīja arī biedrību “Integrācijas centrs “Atvērtās durvis”” pārstāvjus ar nodomu uzsākt kopīgu un ilgtspējīgu sadarbību Ventspils novada iedzīvotāju socializācijas veicināšanā.

Pasākumā kopumā piedalījās apmēram 35-45 personas. Pēdējo reizi šajā gadā Tārgales ķēķa sanākšana notika brīvā dabā – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieskautajā un ļoti interesanti izbūvētajā Tārgales lībiešu zvejnieku sētā ar nelielu ugunskura un sadziedāšanās vietu un arī stilizētajā lībiešu mājvietā , kur tika iekurts liels āra kamīns un uz gariem latviskiem galdiem bija izvietota labdarības rudens izstādes - tirdziņa veltes. Pasākums iesākās ar lībiešu dziesmām vietējā sieviešu ansambļa izpildījumā un pasakas “Rāceņa izvilkšana” kopīgu izspēlēšanu, kas atraisīja un saliedēja pasākuma dalībniekus, jo smiedamies aktīvi iesaistījās gan lieli, gan mazi. Pasākuma gaitā Tārgales pagasta ansamblis turpināja iesaistīt publiku kopēja dziedāšanā, dziedot senas latviešu dziesmas. “Tārgales ķēķa” dalībnieču uz ugunskura izvārītā karstā zupa “soļanka” , tēja, kafija un dažādi našķi radīja īpašu svētku atmosfēru. Vakara gaitā pasākumam turpināja pievienoties vēl citi interesenti.

Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” pārsvarā veidoja pasākuma informatīvo sadaļu, to iesākot ar kopīgu klātesošo sadziedāšanās un sadraudzības dziesmu “Nāk rudens apgleznot Latviju” un arī līdzi atbraukušie bērni veltīja vairākas dziesmas. Biedrības valdes locekle Inese Rubinu iepazīstināja ar biedrības īsu vēsturi un vispārējo darbību. Projektu vadītāja Jekaterina Pūrīte informēja klātesošos par biedrības īstenotiem projektiem, t.sk. Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām īstenoto papildpasākumu pieredzi Ventspils novada citos pagastos.

Integrācijas centra “Atvērtās durvis” sadarbībā ar nodibinājumu “Latvia Charity Bank” bija sarūpējuši nelielas pārtikas atbalsta paciņas, kuras saņēma 24 ģimenes. Paciņas kopumā aizsniedza un iepriecināja 71 personu.

No kuplāka dalībnieku skaita līdz pasākuma beigām, kad dalībniekiem tika izdalītas pārtikas pakas un savākti paraksti, palika vien 2 ģimenes, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, lai gan pasākuma sākumā pēc Tārgales sociālā darbinieka vārdiem, esot piedalījušās vairākas šāda statusa ģimenes. Šī statistika liecina, ka vēl daudz jāpiestrādā., lai finanšu grūtībās esošos iedzīvotājus iesaistītu pagasta sabiedriskās dzīves aktivitātēs, jo šajā reizē redzam, ka grūtībās esošie iedzīvotāji ir ļoti pasīvi un negribīgi iesaistās pagasta sabiedriskajā dzīvē, jo jūtas nepiederīgi pārējai sabiedrības daļai .

Klātesošie bija ieinteresēti turpināt sadarbību - visiem tika iedoti biedrības ‘integrācijas centrs “Atvērtās durvis”” informatīvie materiāli.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page