top of page
Kristīgais labdarības projekts
"Gaisma pasaulei"

Par projektu

Biedrība Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" kopā ar nodibinājumu "Latvia Charity Bank" un Evaņģēlisko kristiešu baznīcas "Jaunā paaudze" Ventspils draudzi, sadarbojas labdarības projekta "Gaisma pasaulei" realizācijā Ventspilī, Kuldīgā un Liepājā.

Projekts tika uzsākts 2010.gada februārī, atbalstot ekonomiskās grūtībās nonākušas daudzbērnu un nepilnās ģimenēs Ventspilī un Kuldīgā, kā arī invalīdus un vientuļos pensionārus, dalot pārtikas pakas, mazlietotus apģērbus, kā būtiskāko atbalstu personām, kas nonākušas krīzes situācijā sniedzot - emocionālu un garīgu atbalstu.

Projekta realizācija kopš 2016.gada uzsākta arī Liepājā.

 

Prioritāri tiek  atbalstītas ģimenes ar bērniem, jo bērni ir mūsu tautas nākotne. Projekts tiek realizēts pateicoties ziedojumiem. Visas projekta aktivitātes balstās uz brīvprātīgā darba principiem.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos paciņai Jūs varat izmanot vienu no diviem Jums ērtākajiem pieteikšanās veidiem:

 

1.   telefoniski:

 

Ventspilī - 22440916

Liepājā -  29682802

 

Piesakoties dalībai projektā nepieciešams norādīt sekojošu informāciju:

 

vārds;

uzvārds;

telefona nr. (obligāti);

dzimšanas dati (dd.mm.gggg.)

nepilngadīgo skaits ģimenē;

kopējais ģimenes locekļu skaits

faktiskās dzīvesvietas adrese;

e-pasts

Trūcīgā vai maznodrošinātā statuss
(atbalsts tiek sniegts neatkarīgi no tā vai kāds statuss ir piešķirts vai nē)

 

2.   elektroniski:  aizpildot pieteikšanās anketu, kas atrodas lapas augšdaļā

Projekta vēsture

 

Viņiem vajag tikai nedaudz, lai spētu ticēt un dzīvot...

 

Projekta būtība balstās uz trīspusēju sadarbību - sadarbojties ziedojumu iesaistītājam, faktiskajam atbalsta sniedzējam un emocionāli- garīgā atbalsta sniedzēja (draudzei).

Sākotnēji projekta iniciators bija Nodibinājums „Kraukļa Fonds”, kas tika dibināts 2009. gadā Rīgā ar mērķi ekonomiskās krīzes laikā palīdzēt trūkumcietējiem Rīgā un Latvijā, īpaši ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu  un nepilnām ģimenēm. Labdarības projekta darbības mērķis - trūkumcietēju regulāra apgāde ar pārtikas un higiēnas precēm, morāla un garīga atbalsta sniegšana, lai palīdzētu rast cerību un izeju, iedrošināt, uzmundrināt un pabarot.

 

Šī ideja dibinātājiem radās no Bībelē rakstītā stāsta par kraukļiem. „Mēs ticam, ka nekas šajā pasaulē nenotiek nejauši.  Kā stāstā no Grāmatu Grāmatas– Bībeles, bija krauklis, kas rūpējās par Dieva kalpa dzīvību, tā arī mēs varam palīdzēt kādam, kam mūsu atbalsts pašlaik ir visvairāk vajadzīgs”, stāsta nodibinājuma dibinātāji.

 

 "Un Tā Kunga vārds nāca pār Eliju: "Ej prom no šejienes un pagriezies pret austrumiem, un paslēpies Kritas līcī, kas ir Jordānas austrumos. Un notiks tā- no upes tu dzersi un Es esmu pavēlējis kraukļiem tevi tur apgādāt ar maizi." Un viņš aizgāja un rīkojās pēc Tā Kunga vārda, un apmetās Kritas piekrastē. Krita ieplūst no austrumiem Jordānā. Bet kraukļi bija tie, kas viņam pienesa maizi un gaļu no rīta un maizi un gaļu pievakarē un no upes viņš dzēra."   (1.Ķēniņu grāmata 17: 2-6)

 

Biedrība IC "Atvērtās durvis" iesaistījās šajā projektā, to realizējot kā vietējais sadarbības partneris, gan Ventspilī, gan Kuldīgā, gan Liepājā, kur atrodas biedrības fiiāles vai brīvprātīgie, kuri atbalsta šī projekta mērķus

 

Laika gaitā projekta realizēošie partneri mainījās. Projekta materiālā atbalsta realizēšanai tiek piesaistīti dažādi ziedojumi un cieša sadarbība izveidojusies ar nodibinājumu "Latvia Charity Bank" par ko vairāk varat lasīt www.latviacharitybank.org vai Facebook lapā.

 

bottom of page