top of page

Vasaras skoliņa "Kapteiņa pulkstenis"



Jau vairāk nekā 10 gadu garumā biedrība Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" organizē izglītojošas bērnu brīvā laika pavadīšanas vasaras skoliņas. Arī šis gads nav izņēmums.


Šogad no 24.jūlija līdz 28.jūlijam laikā no 9:00-16:00 biedrības telpās Ventspilī, Loču ielā 8 norisināsies vasaras skoliņa "Kapteiņa pulkstenis". Aicinām pievienoties bērnus vecumā no 5 līdz 15 gadiem. Skoliņas mērķis ir sniegt iespēju bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm (trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu un viena vecāka, Ukrainas civiliedzīvotāju) kopā ar katru bērnu, kuram saistoša skoliņas tematika, pavadīt lietderīgi brīvo laiku socializējoties, iepazīstot vēsturi un kultūru, t.sk. kristīgās kultūras vērtības, veicināt radošumu dziedot, dejojot, nodarbojoties ar rokdarbiem.

Skoliņas aktivitātes plānotas biedrības telpās Ventspilī, Loču ielā 8, brīvā dabā, kā arī dodoties ekskursijās. Programmā:

- tematiskas nodarbības (skatīsimies filmu "Kapteiņa Enriko pulkstenis" (daļa kadru uzņemta Ventspilī), apmeklēsim Ventspils Brīvdabas muzeju, satiksimies ar īstiem kapteiņiem);

- radošas nodarbības - rokdarbi, dziesmas, dejas;

- aktivitātes laukā - pārgājiens no Staldzenes stāvkrasta, izbraukums ar ekskursiju kuģīti Hercogs Jēkabs, orientēšanās Ventspils pilsētvidē.


Kopumā katru gadu skoliņā piedalās 20-25 bērni vecumā no 5-14 gadiem, piesaistot brīvprātīgos, t.sk. no jauniešiem, kas iepriekš paši piedalījušies kā dalībnieki kā arī citus biedrības brīvprātīgos.


Vasaras skoliņasa darbība balstās uz brīvprātības principiem, piesaistot ziedojumus. Dalībnieku līdzmaksājums 30 EUR.


Vasaras skoliņa bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm bez maksas Eiropas Sociālā fonda Plus darbības programmas ietvaros.


Informācija un pieteikšanās 22440916 vai 29673164.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page