top of page

Vasaras skoliņa

Vasaras skoliņa latviešu un ukraiņu bērniem „Pētnieki - Sirsniņa vitrāžā” tika organizēta 5 dienu garumā no 2022.gada 25. līdz 29.jūlijam Ventspilī, Loču ielā 8 biedrības Integrācijas centrs „Atvērtās durvis” telpās. „Pētnieku” vasaras skoliņas tiek organizētas kopš 2009.gada katru gadu, iesaistot bērnus no dažādiem sociālajiem slāņiem (t.sk. atstumtības riskam pakļautām ģimenēm), lietderīga laika pavadīšanas aktivitātēs

Šī gada vasaras skoliņas tēma „Pētnieki – Sirsniņa vitrāžā” akcentējot bērnu apzinātu spēju izjust empātiju pret apkārtējiem cilvēkiem, īpaši apstākļos, kad ne pārāk tālu no mūsu dzīvesvietas notiek karš, kurš nodara gan fiziskas, gan dvēseliskas sāpes.

Katru gadu mainās skoliņas tematika, daļa brīvprātīgo. Skoliņā kā brīvprātīgie ir darbojušies arī misionāri no ASV, tādējādi darba valoda bija latviešu un angļu valoda, padziļinot bērnu angļu valodas zināšanas. Šogad, ņemot vērā, ka 30 vasaras skoliņas dalībnieku vidū bija arī 3 ukraiņu bērni, kā arī 2 ukraiņu jaunieši, darbs arī noritēja izmantojot divas un pat trīs valodas, veicinot ukraiņu bērnu iekļaušanos latviešu bērnu vidū, savstarpēji uzlabojot bērnu praktiskās valodu zināšanas, t.sk. pašiem iejūtoties tulku lomās. Skoliņā piedalījās ne vien Ukrainas civiliedzīvotāji, bet arī trūcīgā statusa ģimene, vairākas daudzbērnu un arī vienvecāku ģimenes.

Ikdienā saskaramies ar atstumtības risku, tādēļ mums un bērniem nepieciešams izzināt kā mēs paši varam mazināt atstumtību no savas puses, veicināt savstarpēju cieņu un sapratni, meklēt veidus kā risināt nepatīkamas situācijas un kur atrast resursus krīzes pārvarēšanai.

Skoliņas ikdienas viesis bija princese Sirsniņa, kura attēloja stikla sirsniņu. Viņa dalījās savā stāstā par to, kā vārdi var savainot, meli salipināt jeb sasaistīt un apstākļi sasist stikla sirsniņu. Praktiskā piemērā ar tukšu plastmasas pudeli, ūdeni, marķieri un šķērēm Sirsniņa, iesaistot bērnus, demonstrēja kā var otru cilvēku piepildīt ar mīlestību, kā var nomelnot un sāpināt, kā pa atvērtām rētām mīlestība kā ūdens iztek no sagraizītas sirds.

Tomēr Sirsniņa centās iemācīja pašu galveno - ka arī saplēsta Sirsniņa kādam var būt dārgums, ko paglabāt dārgumu kastītē. Pat, ja tā ir sasista, tomēr to iespējams dziedēt un tā var atgūt spēju uzņemt un atdot mīlestību.

Skoliņas īpašais viesis - stikla pūtējs- pastāstīja, ka stikls veidojas no smiltīm un dažiem piemaisījumiem. Sarunās par redzēto tika vilktas paralēles, ka līdzīgi arī cilvēks ir veidots no zemes pīšļiem. Praktiskos eksperimentos bērni paši varēja veidot stikla priekšmetus un pārbaudīt vai stikls tiešām vienmēr ir ciets u.c.

Skoliņas nodarbības notika gan telpās, gan brīvā dabā – parkā, jūrmalā. Bērni devās nelielā izbraukumā ar Piejūras brīvdabas muzeja mazbānīti līdz kalnam Lemberga hūte. Viņi devās ceļā sadaloties vairākos vagonos. Ceļojuma laikā bērniem bija jānovēro sava un pārējo bērnu attieksme vienam pret otru neparastos apstākļos. Dzīve ir kā ceļojums, kurā mēs mijiedarbojamies starp dažādiem cilvēkiem, nonākam dažādos apstākļos, kuros ne vienmēr notiek labas un pareizas lietas. Mēs vienmēr esam ceļā uz priekšu un mainot savu attieksmi pret citiem mums, tāpat kā Sirsniņai vitrāžā, ir jāatrod savu īpašo vietu starp citiem atšķirīgiem, bet īpašiem cilvēkiem.

Vitrāža ir mākslinieka veidots trausls mākslas darbs no stikla. Arī bērni iejutās mākslinieku tēlā, lasot pludmalē akmeņus, gliemežvākus, izmantojot stikla bumbiņas un stikla sirdi, lai izveidotu savu gleznu, kurā katram unikālam priekšmetam ir sava vieta.


Sirsniņa mācīja novērtēt citus un mācīja piedot. Bērni to darīja, rakstot savu pāri darītāju vārdus uz lapiņām, kā arī atcerējās un rakstīja to cilvēku vārdus, kuriem paši bija darījuši sliktu. Tas viss tika piedots, jo arī mums tiek piedots. Sarakstītās lapiņas zīmīgi tika sadedzinātas, pārvēršoties pelnos smiltīs.

Kopīgi, dalot dežūras pāros, savstarpēji palīdzot cits citam gan brokastīs, gan pusdienās, gan launagā, bērni uzlaboja savas darba dalīšanas prasmes, spēju sadarboties u.c.

Skoliņas rezultātā tika izveidota labvēlīga vide, kurā bērni ieguva jaunus draugus, ukraiņu bērni uzlaboja savas latviešu valodas zināšanas, lai varētu vieglāk iekļauties latviešu vidū un uzsākt skolas gaitas latviešu valodā. Latviešu bērni iepazina ukraiņu valodu un uzlaboja krievu valodas zināšanas. Brīvprātīgie ieguva jaunu pieredzi darbā ar bērniem.

Noslēguma pasākumā Sirsniņa kopā ar zaķi Bingu pasniedza bērniem kartiņas ar skoliņas dalībnieku kopbildi no putna lidojuma, kā arī saldumu paciņu un stikla sirsniņas kulonu.

Patreiz varam spilgti redzēt vienu no skoliņas rezultātiem - šie 3 ukraiņu bērni par pārsteigumu saviem vecākiem patreiz diezgan brīvi runā latviski un pat skatās multfilmu Bings latviešu valodā.


Skoliņa notice EAFVP darbības programmas ietvaros. Papildus tika piesaistīts finansējums 250 EUR apmērā projektu konkursa "Atvērti cerībai 4" ietvarosКоментарі

Не вдалося завантажити коментарі
Здається, виникли технічні проблеми. Спробуйте оновити сторінку.
Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page