top of page

Saņemts atbalsts bērnu vasaras skoliņas organizēšanai


Biedrība Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" kopš 2009.gada katru gadu organizē bērnu vasaras skoliņu sociāli mazaizsargātām personu grupām.


Šogad vasaras skoliņas projekts "Pētnieki- Sirsniņa vitrāža" piedalījās labdarības veikalu HOPEN projektu konkursā “Atvērti cerībai 4” un uzvarēja veikala balsojumā ar pirkumiem, iegūstot papildus finansējumu sava projekta realizācijai 250 EUR apmērā.


Šogad bērnu vasaras skoliņa norisināsies no 25.-29.jūlijam iesaistot gan ventspilniekus, gan Ukrainas civiliedzīvotāju bērnus.


Vasaras skoliņa norisinās EAFVP darbības programmas ietvaros, nodrošinot trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem dalību bez maksas.


Vairāk par projektu konkursa rezultātiem varat lasīt šeit.

留言


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page