top of page

Rudenīgs Tēvu dienas sveiciens

9.septembrī plist. 15:00 sveiksim Vārves pagasta tūcīgās un maznodrošinātās ģimenes Tēvu dienā. Rudenīgs muzikāls,sveiciens, ko sagatavojuši biedrības Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" brīvprātīgie, notiks Ventavā, Skolas ielā 8, Sabiedriskā centra iekšpagalmā.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page