Rudenīgs Tēvu dienas sveiciens

9.septembrī plist. 15:00 sveiksim Vārves pagasta tūcīgās un maznodrošinātās ģimenes Tēvu dienā. Rudenīgs muzikāls,sveiciens, ko sagatavojuši biedrības Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" brīvprātīgie, notiks Ventavā, Skolas ielā 8, Sabiedriskā centra iekšpagalmā.


Featured Posts