top of page

Palielināts maznodrošinātās personas/ģimenes ienākumu slieksnis, lai saņemtu atbalsta pakas

2022. gada 18. oktobrī  pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalstu būs tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

  • trūcīgas mājsaimniecības statusam;

  • krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam;

  • maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurās ienākumi nepārsniegs 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro.

 

Tāpat kā līdz šim,  lai saņemtu atbalsta pakas un piedalītos papildpasākumos, ir nepieciešama pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Vienlaikus maznodrošinātas mājsaimniecības izziņā ir iekļauta rindkopa, kas apliecina tiesības saņemt EAFVP atbalstu: “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 4.1.3. apakšpunktu”.


Tags:

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page