top of page

Paku izsniegšana ārkārtas situācijas laikā

Ministru kabinets 06.01.2022. lēma pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 28.02.2022., lai novērstu strauju izplatības pieaugumu un riskus valsts funkciju, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tad Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām komplektu izdalē ievēro:

Atbilstoši lēmumam par ārkārtējo situāciju valstī līdz 28.02.2022.

**Komplekti bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmi atbilstoši vecumu grupām.

Personas ar iepriekš izdotām trūcīgas vai maznodrošinātas statusa izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt atbalstu. Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas. Pašvaldību sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna.

Maltītes zupas virtuvēs tiek izsniegtas līdzņemšanai.

Par iespējām iesaistīties papildpasākumos, to norises nosacījumiem – aicinām sekot līdzi informācijai komplektu un maltīšu izdales vietās.

Aicinām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņēmējus ievērot valstī noteiktos un izdales vietās norādītos Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus.

Tags:

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page