top of page

Operatīvs atbalsts krīzes situācijā nonākušiem Ukrainas civiliedzīvotājiem

Nu jau daudziem Ventspilī mītošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šeit raduši patvērumu ir pagājušas 90 dienas, kopš ierašanās Ventspilī. Šajā laikā biedrības brīvprātīgie operatīvi iesaistījās palīdzības sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, piegādājot atbalsta pakas un citus pārtikas produktus personu dzīvesvietā, kā arī sagatavojot un nododot sagatavotās informatīvās lapas gan atbalsta paku saņēmējiem, gan personām, kas ieradušās, bet formāli vēl nav saņēmušas izziņas, lai saņemtu EAFVP atbalstu.


Lai palīdzētu iekļauties atbraucējiem vietējā kopienā, tika organizēts Lieldienu pasākums, kā arī nu jau par tradīciju kļuvuši tējas vakari, kuros izmantojot biedrības telpas, Ukrainas civiliedzīvotājiem ir iespēja ne vien uzzināt dažādu ar atbalsta iespējām saistīto informāciju, bet arī savstarpēji iepazīties, dalīties informācijā par jaunumiem dzimtenē u.c.


Neliels ieskats no Lieldienu pasākuma, kur piedalījās gan Ukrainas civiliedzīvotāji, gan biedrības biedri un viņu ģimenes. Īpašs paldies vienai no ģimenēm, kas neskatoties uz savu saspīlēto situāciju palīdzēja šādam pasākumam tapt.Jāņi pagājuši, bet mums vēl Jāņu siers - tradicionāls latviešu ēdiens, ko nogaršot un arī zivis, jo Jūras svētki pēc dažām dienām, bet pa vidam tam visam dziesmas ukraiņu ritmos.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page