top of page

No bērnu rokām līdz senioru sirdīm

Jau iepriekš rakstījām par Adventes spēles "Atrodi Ziemassvētku zvaigzni" rezultātiem - apsveiktajiem bērniem, tomēr tie nebija beidzamie projekta rezultāti, jo bērnu ieguldītais darbs ļāva janvārī un vēl arī februārī iepriecināt seniorus, kas ir tā sabiedrības daļa, ko mūsu bērniem un mums pašiem jānovērtē, jo viņi ar savu dzīvi un darbiem ir veikuši vērtīgu ieguldījumu, lai mēs šodien varētu dzīvot šajā jaukajā pasaulē. Centāmies izveidot paaudžu saikni, kas senioru sirdīs nelej mīlestības eliksīru, savukārt, bērniem rada lielāku piederības sajūtu un veicina labestības un līdzcietības īpašību veidošanos.

Pateicoties bērnu ieguldītajam darbam un sponsoru atbalstam, sveicām 50 seniorus, pirmkārt, biedrības brīvprātīgos seniorus, kas parasti atlicina savu laiku darbojoties citu cilvēku labā, iesaistoties zupas virtudes darbā un dažādu labdarības projektu organizēšanā


Uzreiz pēc jaunā gada biedrības pārstāvji apmeklēja katru senioru viņa dzīvesvietā, lai aizvestu katram bērnu zīmēto apsveikuma kartiņu, kā arī sponsoru ziedoto medus burciņu un piparkūkas.

Šāda akcja iepriecināja seniorus, kas patreiz jūtas ne tikai vientuļi dzīves izveidojušās situācijas dēļ, bet atrodas arī emocionālas spriedzes iespaidā, ko pastiprina distancēšanās epidemioloģiskās situācijas dēļ. Šāds pārsteigums daudziem radīja sen trūkstošo pozitīvo emociju pieplūdumu un arī prieka asaras..


Daļa no apmeklētajiem senioriem ir Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākām personām atbalsta paku saņēmēji, kas vai nu jau atradušies biedrības redzeslokā vai arī vērsušās ar lūgumu palīdzēt ar transportu, jo personai nav radinieku, kas varētu palīdzēt nogādāt smagās (ap 8 kg) paciņas savā dzīvesvietā. Kopā ar paciņām seniori un/vai personas ar invaliditāti saņēma arī nelielu pārsteiguma dāvaniņu. Atbalsta paku piegāde tika veikta bez maksas.


Viens no aizkustinošākajiem akcijas stāstiem. Dzintra, kas ir maznodrošināta persona un dzīvo viena un kuras pārvietošanās iespējas ir ierobežotas, saņēma savā dzīvesvietā atbalsta pakas un sveicienu, tai skaitā arī bērnu zīmēto kartiņu, kuras autors bija kāds zēns vārdā Matīss - Adventes spēles dalībnieks. Izrādījās, ka Dzintras mazdēlu, kurš dzīvo Lielbritānijā un svētkos nevarēja apmeklēt vecmāmiņu pastāvošo ierobežojumu dēļ, arī sauc Matīss. Tas radīja sirmajai kundzei daudz pozitīvu emociju.

Tags:

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page