top of page

Informatīvā diena Tārgalē un Piltenē


15.jūlijā primo reis sadarbībā ar Ventspils novada Sociālo dienestu tika organizētas informatīvās dienas Piltenē un Tārgalē, kuru laikā trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu un citām atstumtības riskam pakļautajām personām bija iespēja uzzināt par biedrības Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" atbalsta iespējām, realizētajiem projektiem, kā arī saņemt praktisks palīdzību - ziedotu maizi, mazlietotus apģērbus un apavus. Šādu iespēju izmantoja arī Piltenē dzīvojošie Ukrainas civiliedzivotāji, kuri turpmāk reizi nedēļā saņem ziedoto maizi.
Tags:

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page