top of page

"Drēbju skapis" Ventspilī

Vasaras sezonā trūcīgas un maznodrošātas personas aicinātas apmeklēt pasākumu Atvērto durvju "Drēbju skapis", kas notiks 2024.gada 22.jūnijā no plkst.14:001-16:00 Ventspilī, Loču ielā 8.

Personas no mazturīgām ģimenēm varēs saņemt atbalstu ar lietotiem apģērbiem un apaviem, kas ir būtiski mājsaimniecības vienas no pamatvajadzību apmierināšanas iespējām, bet arī personas var saņemt izdales materiālu ar apzīmējumiem par pareizu apģērba kopšanu, kas ļauj saglabāt apģērba kvalitāti ilgāk.


Lietoto apģērbu turpmāka izmantošana sniedzot tam "otru elpu" lauj samazināt apģērba atkritumu apjomu un tādējādi saudzējot dabu.


Ģimenēm, kas ierodas ar bērniem, tiks sagatavots stūrītis, kure bērniem būs iespēja zīmēt.


Visiem apmeklētājiem baudot sagatavoto cienastu būs iespēja uzzināt par citām biedrības atbalsta iespējām - labdarībai ziedoto pārtiku, iespējām trūcīgam un maznodrošinātam personām saņemt ESF+ maltītes u.c.


Tiem, kas ieradušies būs būs iespēja saņemt arī labdaribai ziedotu maizi svētkiem.


Dalība pasākumā bez maksas.Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page