top of page

Atbalsts skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēmMācību gads jau nav aiz kalniem un tādēļ atgādinām, ka trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem vienu reizi kalendārā gadā ir iespēja saņemt skolas piederumu komplektus. Bērniem vecumā no 5-10 gadiem pieejami skolas piederumu komplekti ar skolas somu, bet bērniem no 11-16 (ieskaitot) skolas piederumu komplekti bez somas. Paku saturu var apskatīt šeit.

Skolas piederumus iespējams saņemt visa kalendārā gada garumā, tomēr pieprasījums lielāks ir tieši tuvojoties jaunajam mācību gadam.


Lai saņemtu palīdzības komplektus, aicinām trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (ienākumi mēnesī nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro) vērsties tuvākajā izdales vietā, lai saņemtu komplektus vai arī pierakstītos komplektu saņemšanai septembrī. Saņemšana un pieraksts uzrādot sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu. Saņemt atbalstu var personas, kurām kalendārā gadā izziņa ir bijusi izsniegta arī gadījumos, ja tās derīguma termiņš jau ir beidzies.


Atbalsta komplekti tiek izsniegti Eiropas Soaciālā fonda Plus programmas ietvaros.


Vecāku ierobežotie finansiālie līdzekļi var būt iemesls, kādēļ bērni nevēlas apmeklēt skolu, regulāri kavē vai pat pamet to. Mērķēts atbalsts individuālo mācību piederumu nodrošināšanai (piemēram, kancelejas piederumi, skolas soma, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām, u.c.) izglītojamiem ģimenēs ar zemiem ienākumiem var sniegt būtisku ieguldījumu bērna pašvērtējuma stiprināšanai viņa turpmākai socializācijai sabiedrībā.

Tags:

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page