top of page

Adventes spēle noslēgusies


Biedrība “Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” kopš 2004.gada katru gadu Ventspilī un Ventspils novadā Ziemassvētku un Lieldienu laikā realizē starptautisko projektu “Vislielākā dāvana”, veidojot pasākumus bērniem no 2-14 gadiem ar mērķi sniegt iespēju ģimenei saturīgi kopā pavadīt laiku kultūras pasākumā, tuvāk iepazīstinot bērnus un pieaugušos ar Ziemassvētku kristīgo izpratni, tādējādi veicinot socializācijas un integrācijas procesus.

Publisku pasākumu organizēšanas ierobežojumu dēļ, lai veicinātu ģimeņu kopīgo brīvā laika pavadīšanas procesu, īpaši svaigā gaisā, kā arī veicinātu svētku svinēšanas kultūras attīstību un filantropiju bērnu vidū, tika izveidota videouzdevumu spēle izmantojot WhatsApp aplikāciju.

Vecāki tika aicināti reģistrēt bērnus spēlei. Reģistrētie bērnu vai vecāku telefona numuri tika pievienoti šim nolūkam izveidotā WhatsApp grupā, kur katru adventi dalībnieki saņēma 10-15 min video iestudējumu par Adventi, katras Adventes simbolisko nozīmi un uzdevumu bērniem, kuru nepieciešams izpildīt nedēļas laikā. Bērnu uzdevumi nofotografēties pie pilsētas dekorācijas, kura bērnam patikusi vislabāk, tādējādi iepazīstoties ar apdzīvotā vietā izvietotajām dekorācijām un pavadot laiku ārpus mājas.

Otrais uzdevums: nofotografēties pie 6 baznīcu vai draudžu ēkām, iepazīstoties ar pilsētā esošo kristīgo reliģisko organizāciju daudzveidību, ņemot vērā ka Ziemassvētki ir ne tikai salugriežu laks, bet arī kristīgi svētki. Šādā aktivitātē visai aktīvi iesaistījās arī vecāki, jo uzdevumu izpildē nācās kopā ar bērniem veltīt laiku kopīgām pastaigām. Novada bērniem tika ļauts sameklēt internetā fotogrāfijas, ja nokļūšana pilsētā nebija iespējama.

Trešais uzdevums: bija jāuzzīmē apsveikums kādam nepazīstamam simgalvim, lai veicinātu iecietību pret citām sabiedrības grupām – vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, bērniem. Arī paši bērni spēles noslēgumā saņēma dāvaniņas no svešiniekiem (projekta ietvaros).


Ceturtais uzdevums: nofotagrafēt vai nofilmēt apsveikumu Ziemassvētkos savā ģimenes Ziemassvētku vakara pasākumā, tādējādi veicinot kopīgu svētku svinēšanas tradīciju piekopšanu savā ģimenē.


Spēli pabeidza un dāvaniņas no atbalstītājiem - projekta "Vislielākā dāvana", nodibinājuma piedalījās kopumā 74 bērni no Ventspils pilsētas un 24 bērni no Ventspils novada, no tiem 10 bērni, kā arī vismaz 3 vecāki, kas ieradās izdales punktā ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, ko izsniedzis Ventspils pilsētas Sociālais dienests un 3 bērni un viņu vecāki, kas ieradās izdales punktā ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, ko izsniedzis Ventspils novada Sociālais dienests.

2020.gada 26.decembrī un 2021.janvārī Ventspilī, Loču ielā 8 individuāli, konkrētā laikā ieradās ģimenes pārstāvis vai vecāki ar bērniem, lai saņemtu dāvanu no projekta „Vislielākā dāvana”, saldumu paciņu un bērnu grāmatu „Zvaigznītes ceļojums”. Tiem, kam bija vēlēšanās, ievērojot epidemioloģiskās prasības, bija iespēja nofotografēties fotostūrītī. Bērni attdeva iepriekš sagatavotās Ziemassvētku apsveikuma kartiņas, kuras biedrības brīvprātīgie ir uzsākuši nogādāt pensionāriem vai invalīdiem, t.sk. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākām personām (EAFVP) atbalsta saņēmējiem kopā ar atbalsta pakām, kas kā spēles daļa sniedz atbalsta saņēmējiem arī emocionālu palīdzību, mazinot atstumtību un vientulības sajūtu, īpaši šajā laikā. Kopā ar kartiņu seniori un invalīdi saņem un saņems vēl tuvākajā laikā arī medu vai piparkūkas, kas sagādāti piesaistot sponsorus projekta realizācijai.

Kopumā spēle tika organizēta ne tikai Ventspils un Ventspils novada bērniem, bet arī Liepājas un Kuldīgas bērniem, jo biedrības filiāles atrodas arī Liepājā un Kuldīgā.

Spēles video:

Pirmā Advente – cerība https://youtu.be/I9vGdDGmQy4

Otrā Advente – miers https://youtu.be/lG6-Yi8t5v8

Trešā Advente – prieks https://youtu.be/7S7pcUGw6WQ

Ceturtā Advente - mīlestība https://youtu.be/6iDA66DTiYQ


Adventes spēlē bija iespēja iesaistīties arī Kuldīgas un Liepājas iedzīvotājiem, kas netika akcentēts kā pasākumsā trucīgām un maznodrošinātām personām un netika realizēts kā Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākām personām papildpasākums.
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page