top of page

Aicinām bērnus piedalīties Adventes spēlē

Biedrība “Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” kopš 2004.gada katru gadu Ventspilī un Ventspils novadā Ziemassvētku un Lieldienu laikā realizē starptautisko projektu “Vislielākā dāvana”, veidojot pasākumus bērniem no 2-14 gadiem. Tā kā šī gada Lieldienas notika savādāk nekā citos gados, jo pavasarī, sakarā ar īpašajiem ierobežojumiem, organizēt publiskus pasākumus bērniem nebija iespējams - visas projekta dāvanas bērniem netika izdalītas.

Tuvojoties Ziemassvētkiem un palielinoties ierobežojumu intensitātei, esam atraduši citu iespēju padarīt šos svētkus bērniem un viņu ģimenēm, kā arī vientuļajiem senioriem interesantākus, piepildītākus ar prieka un Ziemassvētku noskaņām. Šis ir izaicinājumu laiks mums visiem, kas liek rast vēl nebijušus risinājumus labdarības mērķu sasniegšanai.

Ziemassvētku projektā plānots aizsniegt ģimenes ar bērniem un arī seniorus. Kopš 2010.gada Biedrība sniedz zupas virtuves pakalpojumu, kopš 2015.gada veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izsniegšanu un dažādu izglītojošu un kultūras pasākumu organizēšanu trūcīgām un maznodrošinātām personām “Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām” darbības programmas ietvaros Ventspils pilsētā un Ventspils novadā. Sākot no 2017.gada sadarbībā ar Latvijas samariešu apvienību tiek realizēta vislatvijas labdarības projekta pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” akcijas un ziedojumu izdale. Augstāk minētā atbalsta saņēmēju mērķauditorija ir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, ģimenes ar bērniem, seniori, kuri ir sociāli mazaizsargātas grupas, kas šajā laikā varētu izjust īpašu spriedzi. Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju, šādu ģimeņu skaits, kam nepieciešams materiāls un emocionāls atbalsts varētu pieaugt.

Lai mazinātu ekonomisko un emocionālo spriedzi gada tumšajā laikā, plānojam ģimenes ar bērniem iesaistīt projektā “Adventes spēle “Atrodi Ziemassvētku zvaigzni””.

Spēles būtība:

1. Pievienošanās WhatsApp grupai, kurā katrā adventē, tiks ievietots īss video ar uzdevumu, kuru bērnam jāizpilda nedēļas laikā;

2. Plāšaāka informācija spēles dalībniekiem tiks ievietotas WhatsApp grupā;

3. Pēc visu uzdevumu izpildes, bērns kopā ar vecākiem individuāli varēs ierasties biedrības telpās pēc dāvanas no starptautiskā projekta "Vislielākā dāvana".

Pieteikšanās sūtot sms ar bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas datiem un tel.nr., kas tiks pievienots kopīgai WhatsApp grupai, uz tel. nr.:

- Ventspilī - 29513828 (Evija);

- Kuldīgā - 25763180 (Amanda);

- Liepājā - 27459886 (Rita).

Pēc četru uzdevumu izpildes, aicināsim bērnus kopā ar vecākiem individuāli ierasties biedrības telpās, lai saņemtu dāvaniņu bērnam no starptautiska projekta “Vislielākā dāvana”.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page