top of page

Vasaras skoliņa "Lāsītes ceļojums"


Šogad jau 14 gadu Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” organizē 5 dienu vasaras skoliņu „Pētnieki” bērniem no trūcīgām un maznodrošināto ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un arī bērniem, kam vienkārši vasarā negribas sēdēt mājās.

Kopumā katru gadu skoliņā piedalās 20-25 bērni vecumā no 5-14 gadiem, tomēr šogad drošības apsvērumu dēļ bērnu skaits būs ierobežots. Lai skoliņa varētu notikt, brīvprātīgajā darbā iesaistījušies pusaudži (bijušie „Pētnieki” skoliņas dalībnieki) un biedrības brīvprātīgie.

Šogad skoliņa tiek plānota Loču ielā 8 no 17.- 21.augustam (9.00-17.00). Skoliņas aktivitātes plānotas biedrības telpās Ventspilī, Loču ielā 8, brīvā dabā, kā arī plānots apmeklēt dažādus uzņēmumus mācību ekskursijāŠī gada vasaras skoliņas tēma ir “Lāsītes ceļojums”. Nometnē plānots līdz ar kristīgo tematiku apskatīt arī ūdens nozīmi dabā un cilvēka organismā, ūdens agregātstāvokļus u.c.

Vasaras skoliņasa darbība balstās uz brīvprātības principiem, piesaistot ziedojumus. Dalības līdzmaksājums - 2 EUR/ dienā, trūcīgām un maznodrošinātām personām dalība bez maksas.

Informācija un pieteikšanās 29673164.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page