top of page

Pagarinās ārkārtējā situācija līdz 12.05.2020. un trūcīgo, maznodrošināto izziņas arī pagarinās

Ministru kabinets 07.04.2020. ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 12.05.2020. Tas nozīmē, ka personām, kurām laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas automātiski pagarinās līdz 30.06.2020. (uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām).

Atbilstoši 07.04.2020. lēmumam, ārkārtējo situāciju valstī pagarinot līdz 12.05.2020., komplektu izdales nosacījumi:

Personas ar izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt atbalsta komplektus un piedalīties papildpasākumos (piemēram, saņemt individuālas konsultācijas).

Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas! Sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page