top of page

ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņem vairāk ģimeņu


Kopš aprīļa ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro, ir pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļauj atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem.

Šādu palīdzības kārtību nosaka otrdien, 27. februārī, valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanu.

Tāpat kā līdz šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 eiro, turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Labklājības Ministrija ir atjauninājusi infrmatīvo materiālu, kurš vizualizē pakas saņemšanas biežumu. To varat skatīt šeit.

Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 188 eiro, kas ir aptuveni 18% no visām pašvaldībām, Fonda atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes. Maznodrošinātām ģimenēm, kurām izziņa ir izsniegta līdz 2018.gada 1.aprīlim un tā ir derīga pēc 2018.gada 1.aprīļa, būs nepieciešams atkārtoti vērsties Sociālajā dienestā, lai saņemtu jaunā parauga izziņu ar atzīmi, ka persona var saņemt EAFVP atbalsta komplektus.

Tajā pašā laikā vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Vienlaikus noteikumos iekļauti ražošanas un kvalitātes kritēriji iebiezinātam pienam ar cukuru un rafinētai rapšu eļļai, ar kuriem iespējams dažādot un papildināt Fonda pārtikas palīdzības komplektu nākamajā gadā.

2017. gadā Fonda līdzfinansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu atbalstu saņēma 60,5 tūkstoši vistrūcīgāko cilvēku, saņemot kopumā 322 tūkstošus pārtikas paku un 307 tūkstošus gatavās maltītes zupas virtuvēs. Papildus ģimenes ar bērniem saņēmušas 49 tūkstošus higiēnas un saimniecības preču paku, 6 tūkstošus pārtikas preču maziem bērniem paku, 4 tūkstošus higiēnas preču maziem bērniem paku, kā arī 12 tūkstošus mācību piederumu paku.

Šobrīd 29 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali 475 vietās un izsniedz gatavas maltītes 16 zupas virtuvēs. Komplektu piegādi partnerorganizācijām nodrošina AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Lat Eko Food", SIA "Hermess", SIA "Sanitex".

Šī gada pavasarī biedrība Integrācias centrs "Atvērtās durvis'" un Sabiedrības integrācijas fonds parakstīja jauno līgumu par EAFVP parogrammas īstenošanu 3.atlases kārtā, lai arī nākamajos 3 gados Ventspils pilsētas un Ventspils novada iedzīvotājiem sniegu iespēju saņemt atbalsta kompletus un siltas maltītes.

Ventspils novadā turpinās sadarbība ar Ventspils novada Sociālo dienestu un pakas tiek dalītas visos pagasts.

Ventspils pilsētā biedrība veic komplektu izdali savās telpās Ventspilī, Loču ielā 8, kā arī turpinot sadarbojoties ar krīzes centru ģimenēm ar bērniem "Paspārne" Ventspilī, Talsu ielā 39. Ir uzsākta sadarbība ar biedrību “Palīdzības centrs “Spēkavots”” un kompektus iespējams saņemt kafejnīcā "Betānija" Ventspili, Platā ielā 11.

Ventspils izdales punktu darba laiki:

Loču iela 8, darba dienās no plkst. 12:00-13:00

Talsu iela 39, darba dienās no plkst. 10:00-12:00

Platā iela 11, darba dienās no plkst. 16:00-18:00

Ventspils novada izdales punktu darba laikus skatīt šeit.

Par ērtāko un tuvāko izdales vietu un tās darba laikiem iespējams uzzināt mājas lapā www.atbalstapakas.lv sadaļā Atbalsta pakas vai arī vēršoties tuvākajā Sociālā dienesta filiālē.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page