top of page

Kristīgās kultūras pasākums "Mēs Viens Otram"


Katru gadu pēdējā jūlija sestdienā Ventspilī notiek kristīgās kultūras pasākums “Mēs viens otram”, kuru organizē biedrība Integrācijas centrs “Atvētās durvis” sadarbībā ar Ventspils draudzēm. Šogad pasākums notiks 29.jūlijā pilsētas centrā “Dzirnavu laukumā”. Pasākuma atklāšana plkst. 12:00.

Pasākuma pirmo daļu no plkst. 12:00 ieskandinās bērnu koncerts, darbosies arī radošās darbnīcas bērniem.

Pēcpusdienā sākot no plkst. 15:00 Kristīgās mūzikas festivāls, kurā piedalīsies gan ventspilnieki, gan dalībnieki no citām Kurzemes pilsētām.

Pasākumu noslēgs vakara koncerts plkst. 19:00 ar apvienotā Ventspils slavēšanas grupu sastāvu un viesu dalību.

Festivāla laikā notiks aizlūgšanas par lūgšanu vajadzībām, kas visas dienas garumā tiks apkopotas informācijas teltī “Dzirnavu laukumā”, kā arī periodiski notiks lūgšanas par dažādām sabiedrībai aktuālām tēmām – ģimeni, draudzēm, izglītību, kultūru, medijiem, biznesu un valdību.

Šī gada pasākuma garīgais pamats ir rakstvieta no svētajiem rakstiem: “…Dievs, šodien dari sevi zināmu…” (1.Ķēniņu 18:36).

Kristīgās kultūras pasākums “Mēs viens otram” Ventspilī notiek nedēļu pirms Ventspils pilsētas svētkiem kopš 2004.gada ar mērķi popularizēt kristīgo kultūru Ventspils pilsētā un tās apkartnē, radot iespēju dziļākai saskarsmei ar kristīgo kultūru.

Viena no LR Satversmes preambulā minētajām sastāvdaļām, kas veido Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem ir kristīgās vērtības.

Pasākums “Mēs viens otram” sniedz iespēju plašākai sabiedrībai iepazīties ar kultūru, kas balstās uz kristīgajām vērtībām, brīvi paust savu reliģisko pārliecību izmantojot savas Satversmes tiesības, atraisot radošo potenciālu un iesaistot plašāku auditoriju līdzdalībai kultūrā, kas veicina savstarpēju sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām un interešu grupām, profesijām, teritorijām veicot brīvprātīgās aktivitātes kopienas attīstībā, jo sapratne ir iespējama tikai iepazīstot, saskaroties, izglītojoties.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page