top of page

Realizēts projekts "Sociālo pakalpojumukvalitātes un pieejamības uzlabošanapersonām, kurām trūk

2016.gada 25.oktobrī biedrība Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" un Ventspils pilsētas Sociālais dienests parakstīja Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas līgumu, lai realizētu projektu "Sociālo pakalpojumukvalitātes un pieejamības uzlabošanapersonām, kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai" ,periodā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada martam.

Projekta mērķis ir veicināt esošo zupas virtuves pakalpojumu kvalitātes un vides pieejamības pilnveidošanu Ventspils pilsētas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) un vistrūcīgākajām personu grupām. Projekta kopējās plānotās izmaksas 2745.00 euro (biedrības līdzfinansējums 1915.00 euro, Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums 830 euro jeb 30% no kopējām projekta izmaksām). Projekta faktiskās izmaksas 4752,47 euro (biedrības līdzfinansējums 3922,47 euro, pašvaldības finansējums 830.00 euro jeb 14% no kopējām proejkta izmaksām.

Projekta galvenie divi uzdevumi bija - veicināt esošo zupas virtuves pakalpojuma kvalitātes pilnveidošanu un zupas virtuves Loču ielā 8 pakalpojuma sniegšanas kvalitātes uzlabošanu, iegādājoties jaunu profesionālo sakņu griežamo mašīnu. Iekārta, kuras iegādi līdzfinansēja Ventspils pilsētas dome, tika iegādāta 2016.gada novembrī.

Otrs uzdevums - uzlabot pakalpojuma sniegšanas vidi pakalpojuma saņēmējiem, veicot zupas virtuves abu izdales priekštelpu kosmētisko remontu, t.sk. apgaismojuma uzlabošanu telpās un vides pieejamības uzlaošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Remontdarbi pateicoties 6 brīvprātīgo iesaistīšanai tika veikti laika posmā no 2017.gada janvāra līdz pat aprīlim. Projektā plānotā jaunā apgaismojuma uzstādīšana tika veiktā projektā praredzētajā laikā līdz marta beigām.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page