top of page

Trūcīgie saņem mācību piederumus un skolas somas


Tuvojoties jaunajam mācību gadam trūcīgās personas aktīvi izmanto iespēju saņemt EAFVP ietaros pieejamās skolas somas un mācību piederumus.


Kopš 2016.gada janvāra Latvijas pilsētās un novados ir uzsākta skolas piederumu komplektu - skolas somu un individuālo mācību piederumu izdale. Tā kā skolas piederumu komplektu izdale objektīvu apstākļu dēļ pagājušajā gadā netika uzsākta, ar pašvaldības sociālā dienesta 2015.gadā izdotu izziņu skolas piederumu komplektu par 2015.gadu varēja saņemt līdz 2016. gada 10.jūnijam. Ar izziņu, kas izsniegta 2016. gadā, komplektus var izņemt jebkurā mēnesī 2016.gada ietvaros.


Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros skolas piederumu komplektu var saņemt trūcīga vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākusi ģimene, kurā ir bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem (ieskaitot), uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu.

Persona pēc savas izvēles var saņemt skolas somu vai mācību piederumu komplektu, kurā ietilpst burtnīcas, klades, zīmēšanas papīrs, vāciņi, mapes, rakstāmpiederumi, akvareļu un guaša krāsas u.c. preces.

Kalendārajā gadā katram bērnam pienākas viens komplekts.


Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page