top of page

Kristīgās kulturas pasākums "Mēs viens otram"

Ventspilī 30.jūlijā „Dzirnavu laukumā” visas dienas garumā notika ikgadējais kristīgās kultūras pasākuma „Mēs viens otram”


Katru gadu pēdējā jūlija sestdienā Ventspilī notiek kristīgās kultūras pasākums “Mēs viens otram”, kuru organizē biedrība Integrācijas centrs “Atvētās durvis” sadarbībā ar Ventspils draudzēm. Šogad pasākums notika 30.jūlijā pilsētas centrā “Dzirnavu laukumā”. Pasākuma atklāšana notika plkst. 12:00.

Pasākuma pirmo daļu ieskandināja bērnu koncerts, kurā piedalīsies biedrības Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” vasaras skoliņas dalībnieki dejojot un dziedot, Markuss Ābelītis (biedrība “Brīvības ceļš”), popgrupa “Jūras akmentiņi”, kā arī īpašie viesi ar jautriem un pamācošiem priekšnesumiem – Kurzemes kristīgie klauniņi. Bērni varēja darboties arī radošajās darbnīcās.


Vasaras skoliņas 2016 dalībnieki


One Way deju grupa


Kurzemes krstīgie klauniņi


Kristīgās mūzikas festivālā dalību ņema Ventspils un Kurzemes draudžu slavēšanas grupas. Īpašais festivāla viesis Santa Daņiļēviča Ukrainas talantu šova “X-Factor” fināliste.


Santa Daņiēviča


Festivāla laikā notika aizlūgšanas par lūgšanu vajadzībām, kas visas dienas garumā tiks apkopotas informācijas teltī “Dzirnavu laukumā”, kā arī periodiski notika lūgšanas par dažādām sabiedrībai aktuālām tēmām – ģimeni, draudzēm, izglītību, kultūru, medijiem, biznesu un valdību.


Vakara koncerta daļā tika prezentētas divas dziesmas no jaunā šūpuļdziesmu albūma latviešu valodā "Debesu sūtīts". Dziesmas prezetēja Ludmila Emīlija Briede, kas arī ir iedziedājusi dziesmas albūmā.


Ludmila Eīlija Briede


Kristīgās kultūras pasākums “Mēs viens otram” Ventspilī notiek nedēļu pirms Ventspils pilsētas svētkiem kopš 2004.gada ar mērķi popularizēt kristīgo kultūru Ventspils pilsētā un tās apkartnē, radot iespēju dziļākai saskarsmei ar kristīgo kultūru.

Viena no LR Satversmes preambulā minētajām sastāvdaļām, kas veido Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem ir kristīgās vērtības.

Pasākums “Mēs viens otram” sniedz iespēju plašākai sabiedrībai iepazīties ar kultūru, kas balstās uz kristīgajām vērtībām, brīvi paust savu reliģisko pārliecību izmantojot savas Satversmes tiesības, atraisot radošo potenciālu un iesaistot plašāku auditoriju līdzdalībai kultūrā, kas veicina savstarpēju sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām un interešu grupām, profesijām, teritorijām veicot brīvprātīgās aktivitātes kopienas attīstībā, jo sapratne ir iespējama tikai iepazīstot, saskaroties, izglītojoties.


One Way slavēšanas grupa


Šī gada pasākuma garīgais pamats ir rakstvieta no Bībeles: “Kad Jūdas ļaudis bija kopā sapulcējušies, lai meklētu palīgu no Tā Kunga, un viņi sanāca no visām Jūdas pilsētām, lai izlūgtos no Tā Kunga palīdzību” (2.Laiku grāmata 20:4).Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page