top of page

Jauns EAFVP higiēnas paku saturs

No šī gada rudens higiēnas un saimniecības preču komplektos, ko var saņemt trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas personas un ģimenes, iekļauti produkti, kam piešķirts Eiropas Savienības ekomarķējums.

Higiēnas un saimniecības preču komplektā ietilpst tādi produkti kā šķidrās ziepes, šampūns, zobu pasta, zobu birste, šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis, pulverveida veļas mazgāšanas līdzeklis un trauku mazgāšanas līdzeklis. Visi šie produkti ir uzsaktāmi par pirmās nepieciešamības precēm, tāpēc ir svarīgi, lai tie būtu pēc iespējas saudzīgi cilvēkiem un videi. Ekoloģisko produktu ražošanas procesā un sastāvā tiek lietotas tikai tādas vielas, kas neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību vai apkārtējo vidi, tajā pašā laikā nodrošinot iedarbību, kas ir tikpat efektīva vai pat efektīvāka, kā izplatītākajiem ķīmiskas izcelsmes produktiem.

Šī gada februārī izsludinātajā iepirkumā tika izvirzīti kritēriji, kas paredzēja paaugstināt preču kvalitātes prasības salīdzinājumā ar 2015. gada komplektos iekļautajām precēm. Higiēnas un saimniecības preču komplektos tiks iekļautas preces, kurām ir piešķirts Eiropas Savienības ekomarķējums. Noslēdzoties iepirkumam un izvērtējot visus iesniegtos piedāvājumus, pieņemts lēmums, ka pakalpojumu nodrošinās SIA "Sanitex". Jaunie higiēnas un saimniecības preču komplekti būs pieejami atbalsta komplektu izdales vietās no 2016. gada rudens.

2015.gadā, sadarbībā ar partnerorganizācijām, izdalīti 49 920 higiēnas un saimniecības preču komplekti trūcīgām vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušām personām un ģimenēm. Šī palīdzība realizēta ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros higiēnas un saimniecības preču atbalsta komplektus var saņemt personas (ģimenes), kam piešķirts trūcīgas vai ārkārtas/krīzes situācijā nonākušas personas statuss, ja ģimenē ir bērni līdz 18 gadu vecumam.


Jaunās higiēnas pakas Ventspils biedrības izdales punktos Loču ielā 8 un Talsu ielā 39 būs pieiejamas no 31.augusta.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page