top of page

Koncerts "Debesu sūtīts"

Svētdien, 14.augustā plkst. 16:00 Ventspilī, Loču ielā 8, biedribas integrācijas centrs „Atvērtās durvis” telpās notika sociāli-muzikāla labdarības projekta „Debesu sūtīts” koncerts. Koncerts tika veltīts latviešu akustiskā kristīgo šūpuldziesmu albūma „Debesu sūtīts” prezentācijai. Albūmu latviešu valodā gada laikā ierakstīja vairāki latviešu izpildītāji. Koncertā dziesmas izpildīja gan mūziķi, kas iedziedājuši dziesmas diskā, gan projekta autore Milana, kā arī citi izpilditāji.

Projekta ietvaros notiek tematiskie koncerti: sākotnēji Ukrainā,bet tagad arī arpus tās robežām. Pagājušajā vasarā Latvijā jau notika vairaki koncerti, t.sk. arī Ventspilī, kur piedaījās vietējie izildītāji, kā arī ārvastu viese Kristina Oselski no ASV. Projekta vadītāja ir Milana (Ukraina), dziesmu autore Tia Siferno (ASV), kas darbojas socialajā sfērā un vada krīzes centru ASV. Tia ierakstīja albūmu ar šūpuļdziesmām angļu valodā jau desmit gadus atpakaļ. Šobrīd desmit dziesmas nošī albūma ir ņemtas kā pamats šim projektam un tiek tulkotas dažādās valodās, mainot un papildinot arandzējumu. Milana kā starptautiskā projekta „Debesu sūtīts”, kurš aizsākās Hrakovā (Ukraina) 2014..gada jūlijā, dalijās ar savu viedokli. „Mūsdienu sabiedrībā bieži sastopama parādība ir atsvešināšanās satrap vecākiem un bērniem un tādēļ šis projekts ir īpasi aktuāls. Daudzi nepazīst savu Debesu Tēvu un dzīvo šajā pasaulē kā bāreņi. Dziesmas ir ļoti maigas un aizkustinošas. Varbūt kāds sadzirdot šīs diesmas nedaudz vairāk iemīlēs savu bērnu. Kāds izlems neveikt abortu. Kāds sajutīs Debesu Tēva pieskārienu… Tās ir Debesu Tēva dziedinošās, mierinošās un rūpju dziesmasno Debesu Tēva. Mīlestības sūtījums tieši n debesīm! Ticu, ka Dievs runās caur šīm dziesmām tieši jūsu sirdīs, kā Tēvs, jo katrs no mums ir Viņa bērns neatkarīgi no vecuma un statusa. „Debesu sūtīts” – dziesmas, kuras nevienu neatstāj vienaldzīgu, tās nes pārdabisku ieru un dziedināšanuno debesīm.” ---------------------------------------------------------------------------- 14 августа в 16-00 состоится концерт социально-музыкального благотворительного проекта "ПОСЛАННЫЙ НЕБЕСАМИ" в помещении общественной организации Интеграционный центр "Открытые двери", ул.Лочу 8, Вентспилс. Концерт будет посвящен презентации акустического альбома христианских колыбельных песен "Посланный небесами" на латышском языке. Альбом был записан в течении года с латышскими исполнителями. В рамках проекта проходят тематические концерты: сначалае в Украине, а теперь и за её пределами. Прошлым летам в Латвии уже состоялось несколько концертов, В том числе и в Вентспилсе с участием местных исполнителей и зарубежной гости Кристины Оселски из США. Руководитель проекта Милана (Украина), автор песен Тиа Сиферно (США) - работающая в социальной сфере, руководительница кризисного центра в США. Тиа записала альбом с колыбельными на английском уже десять лет назад. Теперь десять песен из этого альбома взяты в основу проекта - переводятся на разные языки, изменяется и дополняется аранжировка. Проект начался в Харькове (Украина) в июле 2014. Милана, организатор международного проекта "Посланный небесами" поделилась, что в современном обществе часто встречается отчуждение между родителями и детьми, потому этот проект особенно актуален. Многие не знают своего Небесного Отца и живут в этом мире как сироты. Песни очень нежные и трогательные. Может, кто-то услышав эти песни, намного больше полюбит своего ребёнка. Кто-то решит не делать аборт. Кто-то ощутит прикосновения любви Небесного Отца... Песни исцеления, утешения и заботы от Небесного Отца. Послание любви прямо с небес! Верим, что Бог будет обращаться прямо к вашему сердцу, как Отец, ведь каждый из нас - Его ребенок, независимо от возраста и статуса. “Посланный небесами” - песни, которые никого не оставят равнодушными, они несут сверхьестественный покой и исцеление с небес.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page