top of page

Informatīvs seminārs „Ilgstoša bezdarba ietekme uz konkurētspēju darba tirgū un valsts garantētās pe


18.jūnijā no plkst. 11:00-13:00 Ventspilī, Loču ielā 8 notiks informatīvs seminārs „Ilgstoša bezdarba ietekme uz konkurētspēju darba tirgū un valsts garantētās pensijas apmēru”.

Lektore - Inese Grigoruka.

Seminārs tiek organizēts Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām darbības programmas Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā”.

Visā Latvijas teritorijā ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda materiālo palīdzību un piedalīties papildpasākumos ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.

Dalība seminārā bez maksas. Vēlama pieteikšanās zvanot tel. 26717841.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page