top of page

Pēdējie papildpasākumi šogad


Vēl decembra mēnesī trūcīgās un ārkārtas situācijā nonākušās personas varēs iesaistīties divās aktivitātēs, kuras abas notiks 19.decembrī Ventspilī, Loču ielā 8:

- plkst 13:30 praktiskā seminārs "Veselīgas un garšīgas receptes", kurā dalībnieki kopīgi varēs iemēģināt kādu noderīgu recepti svētku galdam.

-plkst. 15:00 interesenti varēs turpināt praktiski sagatavot ēdienkarti svētkiem.

DALĪBA PASĀKUMOS IR BRĪVPRĀTĪGA UN BEZ MAKSAS.

No 2015. gada maija personas, kam piešķirts trūcīgas personas statuss vai ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušas personas, var saņemt pārtikas preču komplektus un higiēnas un saimniecības preču komplektus.

Tāpat trūcīgām un ārkārtas krīzes situācijā nonākušajām personām ir iespēja iesaistīties informatīvos un izglītojošos pasākumos, saņemt individuālas konsultācijas, kā arī iesaistīties citās aktivitātēs, kuras piedāvā pārtnerorganizācijas.

Kopš maija biedrība "Intergācijas centrs "Atvērtās durvis" ir sniegusi iespēju mērķgrupai iesaistīties seināros par ģimenes budžeta veidošanu, ēdienkartes sastādīšanu mainīties pieredzē par veselīgām un ātrām recetēm. Vasarā bērniem no mērķrgupas bija iespēja iesaistīties tematiskajā pasākumā "Integrācijas vilciens".

Papildpasākumi mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt šo personu patstāvību savu sociālo problēmu vai ārkārtas situācijas rezultātā radušos problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Kopumā Latvijā no 2015. gada maija līdz septembrim partnerorganizācijas ir īstenojušas 642 papildpasākumus, kuros iesaistījušās 7326 personas. Latgalē īstenoti 205 pasākumi, Vidzemē - 96, Zemgalē- 88, Kurzemē - 113, Rīgas reģionā – 107, Rīgā – 33.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page