top of page

Seminārs jauniešiem par izglītības iespējām un "Jauniešu garantiju"

17. septemebrī jauniešu brīvā laika pavadīšanas projekta "Vērts atvērt sevi: dzīve ir teatris?" ietvaros notika seminārs.

Seminārs tika organizēts projekta sadarbības partnera Nodibinājuma "Spēkuguns" telpās - Dienas centrā bērniem un jauniešiem - Ventspilī, Lielajā prospektā 18-1.

Semināru vadīja neforrmālās izglītības speciāliste - Lāsma sanda Belova, kā arī tika uzaicināts viesis - Kristians Jacevičs - Ventspils jaunatnes lietu speciālists.

Jaunieši, kuri bija ieradušies varēja neformālā gaisotne uzzināt par "Jauniešu garantijas" iespējām, neformālo izglītību, kā arī uzzināt par Ventspiils jauniešu māju, kā arī jauno mājas lapu, kas paredzēta tieši jauniešu auditorijai - www.jauniesi.ventspils.lv

Lapa ir izveidota, lai vienuviet apkopotu visu jauniešiem svarīgo un interesējošo informāciju.Lapu plānots izmantot arī kā vietu, kur tiks publicētas ziņas un aktualitātes no Ventspils Jauniešu mājas, kura top Kuldīgas ielā 13, jo viens no svarīgākajiem Jauniešu mājas darbības virzieniem būs jauniešu informācijas punkta darbība. Tajā plānots regulāri ievietot informācija par dažādām iespējām jauniešiem Ventspilī, Latvijā un ārzemēs, kā arī tajā paredzēts izvietot dažādus pieredzes un veiksmes stāstus dažādos interaktīvos formātos, video un foto apskatus par pasākumiem un aktivitātēm Ventspilī.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page