top of page

Diskusija par jauniešu problēmu risināšanas iespējām


30.jūlijā no plkst.15:00 līdz 16:00 Ventspils Galvenās bibliotēkas mazajā zālē Akmeņu ielā 2, 2.stāvā notiks diskusija par tēmām:

1.„Diskusija par NEET jauniešu integrāciju sabiedrībā - veidi, formas, iespējas”,

2.„Teātris kā instruments jauniešu problēmu risināšanā. Polijas pieredze”

Diskusijas mērķgrupa ir speciālisti, kuri strādā ar jauniešiem, jauniešu līderi, kā arī Ventspils un Ventspils novada pašvaldību jaunatnes politikas veidotāji. Piedalīsies Kuldīgas kustību teātra „Purple line” vadītāja no ASV-teātra speciāliste-praktiķe Kethleen Ann Thomson, kas dalīsies pieredzē līdzīga projekta realizēšanā Polijā. Teātra studija ir neparasta ar to, ka popularizē teātra mākslu kā instrumentu saskarsmes un attiecību terapijai.

Diskusija notiks jauniešu brīvā laika pavadīšanas projekta „Vērts atvērt sevi: dzīve ir teātris?” ietvaros. Projektu realizē biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās durvis” sadarbībā ar Nodibinājumu Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai „Spēkuguns” ar Ventspils pilsētas domes līdzfinansējumu no š.g. 1.aprīļa līdz 31. augustam.

Projekta ietvaros 6 mēnešu laikā 12 jauniešus (pakāpeniski iesaistot viņu draugus, ģimenes un paziņas – līdz 35 personām) tika plānots iesaistīt inovatīvos, interaktīvos, lietderīgos, radošos, personību izmainošos, kā arī izklaidējošos brīvā laika pavadīšanas pasākumos ar lielu līdzdarbošanos koeficientu ar mērķi veicināt Ventspils jauniešu vecumā no 15 lidz 29 gadiem aktīvu, radošu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, līdzdalību jauniešu problēmu risināšanā un izpratnes veidošanos par demokrātiskiem principiem sabiedrības procesos.

Projekta galvenie instrumenti ir neformālā izglītība un kultūra kā personības izmainošs un attīstošs spēks.

LR tautas māksliniece Vija Artmane filmā „Teātris” teica: „Dzīve ir teātris un teātris ir dzīve…”. Kā pētījumi rāda - jaunieši vislabprātāk iesaistās kultūras pasākumos.

Jau notikušajos semināros un tikšanās reizēs pedagogi izmantoja paātrinātas mācīšanās metodiku, kas balstīta uz kinestētisko spēju izmantošanu. Mesistarklasēs – lomu spēles ar teātra mākslinieku piedalīšanos un dalībnieku iesaistīšanu sociālu problēmsituāciju attēlošanā, tā palīdzot paskatīties uz savu dzīvi no malas.

Projektā tika paredzētas arī tikšanās ar speciālistiem - jauniešiem pāru attiecību veidošanas jautājumos, kā arī seminārs finanšu dzīves sakārtošanai. Šādas aktivitātes kopumā palīdz veicinās jauniešos atvērtību, situāciju izvērtēšanu un motivāciju pieņemt jaunus lēmumus savas dzīves sakārtošanā un tālākai attīstībai, vienlaikus radoši pavadot brīvo laiku.

Aicinām jauniešus vecumā no 15-29 gadiem pievienoties turpmākajām projekta aktivitātēm - augstāk minētajai diskusijai, kā arī nākamajām aktivitātēm par kurām informācija būs pieejama biedrības mājas lapā www.atvertas.durvis.wix.com/icad.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page