top of page

Turpinās teātra meistarklases


Biedrība IC "Atvērtās durvis" aicina jauniešus vecumā no 15-29 gadiem bez maksas piedalīties kustību teātra meistarklasēs, lai izmantojot aktiermākslu iemācītos labāk izprast otru un pasniegt sevi - kustības un runas forma kā savsatrpējo attiecību veidošanas pamati.

Mesistarklases notiks 2015. gada 1. un 2. jūlijā no plkst. 16:00-19:00 Ventspilī, Loču ielā 8 (pie t/n "Jūras vārti"). Dalība bez maksas.

Meistarklases pasniegs Kuldīgas kustību teātra "AKA" dalībniece, Ingūna Millere ar ko ventspils jauniešiem bija iespēja iepazīties vienā no iepriekšējām projekta aktivitātēm, kā arī divu jau iepriekš notikušo mesitarklašu laikā 4. un 5.jūnijā

Piedāvājam Jums iespēju noskatīties interviju ar Ingūnu Milleri, kas notika pēc iepriekšējām meistarklasēm. Skatīt šeit.

Projekts tiek realizēts no aprīļa un ilgs līdz augustam. Projekta mērķis: Veicināt Ventspils jauniešiem vecumā no 15 lidz 29 gadiem 6 mēnešu laikā aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties neformālās izglīitības pasākumos, kuros ar inovatīvu metodiku tiks sekmēta jauniešu līdzdalība savu problēmu risināšanā, un izpratne par demokrātiskiem principiem sabiedrības procesos, kā arī apgūti aktiermākslas pamati.

Projektu realizē biedrība Integrācijas centrs atvērtās durvis sadarbibā ar nodibinājumu Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai "Spēkuguns".Projektu līdzfinansē Ventspils pilsētas dome.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page