top of page

Saņemts līdzfinansējums jauniešu brīvā laika pavadīšanas projektam "Vērts atvērt sevi: dzīve ir


2015.gada 4.martā biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās durvis” parakstēja finsēšanas līgumu ar Ventspils pilsētas domes Kultūras centru par jauniešu brīvā laika un atpūtas veicināšanas projektu „Vērts atvērt sevi: dzīve ir teātris?”. Projekta realizācijai tika piešķirts līdzfnansējums 430.00 EUR.

Projekta mērķis ir veicināt Ventspils jauniešiem vecumā no 15 lidz 29 gadiem 6 mēnešu laikā aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties neformālās izglīitības pasākumos, kuros ar inovatīvu metodiku tiks sekmēta jauniešu līdzdalība savu problēmu risināšanā, un izpratne par demokrātiskiem principiem sabiedrības procesos, kā arī apgūti aktiermākslas pamati. Projekts tiks realizēts no 01.04.2015. līdz 31.08.2015.

Projekta realizācija paredzēta sadarbībā ar Nodibinājumu Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai „Spēkuguns”.

Projekta laikā paredzētās aktivitātes iekļauj sevī seminārus, par paātrinātās mācīšanās metodiku, aktiermākslas meistarklases, diskusiju par jauniešu attiecībām, ģimenes budžeta seminārus.

Projekta laikā jauniešiem būs iespēja iesaistīties jauniešu filmu vakaru organizēšanā sadarbībā ar alternatīvo kino klubu „AKA”, Kuldīgas kustību teātra izrādes organizēšanā Ventspilī.

Projekta noslēgumā tiks organizēta konference-diskusija par teātra lomu sociālo problēmu risināšanā uz kuru tiks uzaicināti sociālie pedagogi, darbinieki, ģimeņu speciālisti, lai tos informētu par projektā izmatotajām metodēm un rezultātiem.

Ikviens jaunietis vecumā no 15-29 gadiem aicināts piedalīties ievadseminārā 9.aprīlī plkst. 18:00 nodibinājuma „Spēkuguns” telpās Lielajā prospektā 18-1.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page