top of page

Iesniegts jauniešu brīvā laika pavadīšanas projekts sadarbībā ar Nodibinājumu "Spēkuguns"

Vakar, 20.janvārī , Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" sadarbībā ar nodibinājumu Daudzfunkcionāls centrs ģimenēm, jauniešiem, saniedrībai "Spēkuguns" iesniedza

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa I. kārtā projekta pieteikumu:

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas projekts Ventspils NEET grupas jauniešiem:

"Vērts atvērt sevi: dzīve ir teātris?"

Projekta mērķis: Veicināt Ventspils jauniešiem vecumā no 15 lidz 29 gadiem 6 mēnešu laikā aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties neformālās izglīitības pasākumos, kuros ar inovatīvu metodiku tiks sekmēta jauniešu līdzdalība savu problēmu risināšanā, un izpratne par demokrātiskiem principiem sabiedrības procesos, kā arī apgūti aktiermākslas pamati.

Uzdevumi:

Sekmēt NEET grupas 12 Ventspils jauniešu motivāciju līdzdalībai savu problēmu risināšanā,

Veicināt jauniešu 25 Ventspils jauniešu savstarpējo attiecību attīstību un mazināt pāragru seksuālo attiecību uzsākšanu,

Sekmēt jauniešus ieraudzīt ģimeni kā vērtību un sagatavot patstāvīgai dzīvei,

Veicināt NEET grupas 12 Ventspils jauniešu komunikāciju un iesaistīšanos sabiedriskos pasākumos,

Veicināt pilsoniskas un veselīgas jauniešu sabiedrības veidošanos Ventspilī,

Projektā plānots 6 mēnešu laikā 12 jauniešiem (pakāpeniski iesaistot viņu draugus, ģimenes un paziņas – līdz 35 personām) iesaistīt inovatīvos, interaktīvos, lietderīgos, radošos, personību izmainošos un arī izklaidējošos brīvā laika pavadīšanas pasākumos ar lielu līdzdarbošanos koeficientu. Projekta galvenie instrumenti būs neformālā izglītība, izmantojot īpašu šai mērķgrupai atbilstošu metodiku, un kultūra kā personības izmainošs attīstošs spēks.

Semināros un tikšanās reizēs pedagogi izmantos īpašu inovatīvu apmācības metodi: paātrinātas mācīšanās metodiku, kas balstīta uz kinestētisko spēju izmantošanu.

Tā kā pētījumi rāda, ka jaunieši vislabprātāk iesaistās kultūras pasākumos - projektā tiks izmantotas īpašas semināru un meistarklašu metodes – lomu spēles ar teātra mākslinieku piedalīšanos un dalībnieku iesaistīšanu sociālu apstākļu attēlošanā. Tas būs savas dzīves skatījums no malas.

LR tautas māksliniece Vija Artmane filmā “Teātris” teica: “Dzīve ir teātris un teātris ir dzīve…”.

Esam pārliecināti, ka īsta teātra māksla attīsta un palīdz veidot cilvēkam savu personību, tāpēc projektā paredzēts iesaistīt Kuldīgas kustību teātri “Purple Line” aktierus un vadītāju, kurai līdzīgas teātra studijas ilggadīgi darbojas arī Amerikā, Polijā, Ķīnā, Vācijā. Teātra studija ir neparasta ar to, ka šeit teātra māksla bieži tiek izmantota tieši attiecību attīstībai un terapijai.. Plānots, ka šajā projektā tiks pielietota veiksmīga Polijas teātra studijas pieredze diskusijās ar jauniešiem par savstarpējo attiecību veidošanu un problēmsituāciju risināšanu.

Projektā paredzētas arī tikšanās ar speciālistiem-jauniešiem pāru attiecību veidošanas jautājumos, kā arī seminārs finanšu dzīves sakārtošanai. Tas viss kopumā veicinās jauniešos atvērtību, situāciju izvērtēšanu un motivāciju pieņemt jaunus lēmumus savas dzīves sakārtošanā un tālākai attīstībai. Vienlaikus 6 mēnešu garumā viņi būs iesaistīti nelielā atbalsta grupā un viņu brīvais laiks būs ne tikai aktīvi un radoši pavadīts, bet tas izmainīs jauniešu turpmāko dzīvi un likteņus.

Projekts pēc sava satura un mērķiem risina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa nolikumā minētos konkursa uzdevumus Nr. 3.2.4.; 3.2.2; 3.2.6.; 3.2.7.

Vakar, 20.janvārī , Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" sadarbībā ar nodibinājumu Daudzfunkcionāls centrs ģimenēm, jauniešiem, saniedrībai "Spēkuguns" iesniedza

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa I. kārtā projekta pieteikumu:

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas projekts Ventspils NEET grupas jauniešiem:

"Vērts atvērt sevi: dzīve ir teātris?"

Projekta mērķis: Veicināt Ventspils jauniešiem vecumā no 15 lidz 29 gadiem 6 mēnešu laikā aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties neformālās izglīitības pasākumos, kuros ar inovatīvu metodiku tiks sekmēta jauniešu līdzdalība savu problēmu risināšanā, un izpratne par demokrātiskiem principiem sabiedrības procesos, kā arī apgūti aktiermākslas pamati.

Uzdevumi:

Sekmēt NEET grupas 12 Ventspils jauniešu motivāciju līdzdalībai savu problēmu risināšanā,

Veicināt jauniešu 25 Ventspils jauniešu savstarpējo attiecību attīstību un mazināt pāragru seksuālo attiecību uzsākšanu,

Sekmēt jauniešus ieraudzīt ģimeni kā vērtību un sagatavot patstāvīgai dzīvei,

Veicināt NEET grupas 12 Ventspils jauniešu komunikāciju un iesaistīšanos sabiedriskos pasākumos,

Veicināt pilsoniskas un veselīgas jauniešu sabiedrības veidošanos Ventspilī,

Projektā plānots 6 mēnešu laikā 12 jauniešiem (pakāpeniski iesaistot viņu draugus, ģimenes un paziņas – līdz 35 personām) iesaistīt inovatīvos, interaktīvos, lietderīgos, radošos, personību izmainošos un arī izklaidējošos brīvā laika pavadīšanas pasākumos ar lielu līdzdarbošanos koeficientu. Projekta galvenie instrumenti būs neformālā izglītība, izmantojot īpašu šai mērķgrupai atbilstošu metodiku, un kultūra kā personības izmainošs attīstošs spēks.

Semināros un tikšanās reizēs pedagogi izmantos īpašu inovatīvu apmācības metodi: paātrinātas mācīšanās metodiku, kas balstīta uz kinestētisko spēju izmantošanu.

Tā kā pētījumi rāda, ka jaunieši vislabprātāk iesaistās kultūras pasākumos - projektā tiks izmantotas īpašas semināru un meistarklašu metodes – lomu spēles ar teātra mākslinieku piedalīšanos un dalībnieku iesaistīšanu sociālu apstākļu attēlošanā. Tas būs savas dzīves skatījums no malas.

LR tautas māksliniece Vija Artmane filmā “Teātris” teica: “Dzīve ir teātris un teātris ir dzīve…”.

Esam pārliecināti, ka īsta teātra māksla attīsta un palīdz veidot cilvēkam savu personību, tāpēc projektā paredzēts iesaistīt Kuldīgas kustību teātri “Purple Line” aktierus un vadītāju, kurai līdzīgas teātra studijas ilggadīgi darbojas arī Amerikā, Polijā, Ķīnā, Vācijā. Teātra studija ir neparasta ar to, ka šeit teātra māksla bieži tiek izmantota tieši attiecību attīstībai un terapijai.. Plānots, ka šajā projektā tiks pielietota veiksmīga Polijas teātra studijas pieredze diskusijās ar jauniešiem par savstarpējo attiecību veidošanu un problēmsituāciju risināšanu.

Projektā paredzētas arī tikšanās ar speciālistiem-jauniešiem pāru attiecību veidošanas jautājumos, kā arī seminārs finanšu dzīves sakārtošanai. Tas viss kopumā veicinās jauniešos atvērtību, situāciju izvērtēšanu un motivāciju pieņemt jaunus lēmumus savas dzīves sakārtošanā un tālākai attīstībai. Vienlaikus 6 mēnešu garumā viņi būs iesaistīti nelielā atbalsta grupā un viņu brīvais laiks būs ne tikai aktīvi un radoši pavadīts, bet tas izmainīs jauniešu turpmāko dzīvi un likteņus.

Projekts pēc sava satura un mērķiem risina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa nolikumā minētos konkursa uzdevumus Nr. 3.2.4.; 3.2.2; 3.2.6.; 3.2.7.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page