top of page

Iegūts līdzfinansējums zupas virtuves darbības uzlabošanai

2014.gada novembrī biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” parakstīja līgumu ar Ventspils pilētas domi par projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pieejamības uzlabošana Ostgala un Pārventas mazaiszsargāto iedzīvotāju grupām”. Projekts tika atbalstīts ar daļēju finansējumu 320 EUR apjomā. Tas paredzēts jauna ledusskapja iegādei, ar mērķi uzlabot zupas virtuves darbību un efektivitāti, aizstājot ziedoto sadzīves iekārtu, kas ir gan fiziski , gan mōrāli novecojusi.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page