top of page

DARBĪBA KULDĪGĀ:

 

* Sociālā palīdzība: Pārtikas paku izdale  (tās nav Eiropakas) grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem sadarbībā ar nodibinājumu „Kraukļa fonds”;

* Brīvā laika pavadīšana: Bērnu un pusaudžu  interešu klubs „Pētnieki” 

DARBĪBAS JOMAS

 

* Brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;

* Izglītojoši un garīgi personības attīstības semināri (t.sk. Starptautiskās kristīgās   konferences kopā ar sadarbības partneriem no Teksasas (ASV);

* Labdarības pasākumu organizēšana (starptautiskā projekta „Vislielākā dāvana realizētājs Ventspilī, Kuldīgā un Liepājā);

* Finanšu līdzekļu piesaiste labdarības projektu īstenošanai;

* Ģimenes un kristīgo vērtību popularizēšana (t.sk. kristīgās kultūras popularizēšanas pasākuma „Mēs— viens otram” organizatori un realizētāji Ventspilī, ģimenes svētku „Ģimene— Latvijas lepnums un spēks” organizētāji Kuldīgā);

* Ģimenes un cilvēktiesību aizstāvība;

* Sociālo pakalpojumu sniegšana—zupas virtuve;

* Palīdzība maznodrošinātajiem, trūcīgajiem un ģimenēm ar bērniem — pārtika (Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākāmā personām, Paēdušai Latvijai, apģērbi, apavi un citas pirmās nepieciešamības preces.

Kuldīga, Liepājas iela 14, 2 st

Biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās durvis” dibināta 2004. gada 17. augustā Ventspilī, bet savu darbību Kuldīgā uzsākusi 2010. gadā.

Ventspils, Loču iela 8

Biedrība aktīvi darbojas savu mērķu un mērķauditorijas interešu aizstāvībā dažādās jomās Ventspilī un Kuldīgā, un tās darbība balstīta uz kristīgās morāles vērtībām.

 

MĒRĶIS:

 

Garīgi līdzsvarotas un augstas morālas sabiedrības attīstība, pamatojoties uz augstu tikumības standartu ievērošanu un kristīgās morāles vērtībām.

DARBĪBA VENTSPILĪ:

 

Sociālā palīdzība :

* Eiropas Atbalsta  fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta paku izdale Ventspilī, Ventspils novadā, maltītes mērķgrupai Ventspilī, Loču ielā 8;

* Pārtikas bankas ''Paēdušai Latvijai"  realizētāji Ventspilī;

* Atbalsts ar pārtiku (Nodibinājums "Latvia Charity bank", apģērbiem un apaviem;

* Zupas virtuves pakalpojums (iespējams iegādāties arī ēdienu līdz ņemšanai);

 

Brīvā laika pavadīšana:

* Bērnu un pusaudžu  interešu klubs „Pētnieki” 

* vasaras skoliņa bērniem jūlijā;

* kino kluba „AKA”  video un diskusiju vakari  (vidēji 2 reizes mēn.)

Kultūra:

* Ikgadējais kristīgais kultūras pasākums "Mēs - viens otram"

 

MĒRĶGRUPAS:

 

· Ģimenes ar bērniem;

· Bērni un jaunieši;

· Sociāli mazaizsargātas personu grupas:

trūcīgie un maznodrošinātie,
pensionāri, invalīdi, bāreņi
.

 

Screenshot 2021-01-23 at 21.16.30.png
Liepājā, Eduarda Veidenbauma iela 24

DARBĪBA LIEPĀJĀ:

 

* Sociālā palīdzība: Pārtikas paku izdale  (tās nav Eiropakas) grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem sadarbībā ar nodibinājumu „Latvia charity bank”;

* Brīvā laika pavadīšana: Bērnu un pusaudžu  interešu klubs „Pētnieki” 

bottom of page